___((حســـــــــــــــــــــادت))___

در حقیقت حسادت جزئی از طبیعت بشر است و البته ممکن است برخی معتقد باشند که میزان بیشتری از آن در طبیعت زنانه وجود دارد! (به نظر شما این عقیده درسته؟؟)


خوشبختانه می‌توان رشک و حســــد را به میزان قابل توجهی با فکر کردن، خواندن و منعکس کـــردن کاهش داد. قوه‌ی تفکرتان را به کار انداخته و سعی کنید داستان هایی در مورد نتایج حاصل از حسادت جمع آوری کرده و مرور کنید.

هر آن ممکن است زمزمه‌هایی از حسادت را بشنوید. اگر متوجه شدید دخترتان به دارایی‌های دوستش غبطه می‌خورد قبل از آن که هیولای حسد زندگی دخترتان را نابود کند، شما آن را از بین ببرید. ******راه های مقابله با حسادت******

منتظر پیام بعدی باشید ........

دوستانی که فرزند پسر دارند کلیک کنند

راهکارهای ساده برای تربیت پسران موفق 2