دختر نازنینم هشت ماهه که شب و روز با هم هستیم و شدیدا بهم وابسته شدیم

من با خنده های تو شادم و تو به حضور من در کنارت دلگرم میشوی

قشنگم تا وقتی مـــــــــادر نشوی نمی توانی معنای این کلمه را درک کنی

مادر شدن یعنی تمام تلاش خود را برای آسایش و رفاه فرزندان صرف کردن