به لطف خداوند و از دعای شما خوبان زهرا نازنازی حالش خیلی بهتره

زهرا نازنازی

بخــــــاطر داشتــــن ...

نعمت سلامتی  همسری مهربــان و فداکار پسر و دختری سالم و دوست داشتنی  دوستـــان مهربان و بامعرفت و نعمت‌هایی که من بدلیـــل کوچــکی در مقابل دریاــی بیــکران الطافــت زبانم قاصــر به بیانشان می باشد.

**امیدوارم بنده‌ی شایسته‌ای برایت باشم**


از شما دوستان خوب و عزیزانیقلب که در پست قبل نظر گذاشتید و به من دلگرمی و انرژی مثبت دادید از صمیم قلب سپاسگزارم و با روحیه‌ای عالی به پیشواز سال جدید میرم.