بازگشایی مدارس

  مدرسه

باز آمد بوی ماه مدرسه *** بوی بازی های راه مدرسه
بوی ماه مهر ماه مهربان *** بوی خورشید پگاه مدرسه
 

امسال داداشی اول مهر رو با حضور زهرا نانازی آغاز کرد. من و خواهری براش آرزو می کنیم که سال تحصیلی خوبی رو پیش رو داشته باشه و همه نمراتش ۲۰ بشه. 

زهرا: داداشی خیلی دوستت دارم