عروسک قشنگم، همه‌ی هستی من

قلباگر روزی 1000بار خدا رو بخاطر داشتن تو شکر کنم بازم کمهقلب

این روزها اینقدر شیرین و خواستنی شدنی قلب که فقط دلم میخواد بگیرم در بغلم بغلو بچلونمت طاقت یه لحظه دوریت رو ندارم قلب 

وقتی که من یه گوشه بشینم و در فکر باشم، سریع میای به طرفم و با اون لب‌های کوچولو و شیرینت منو می بوسیماچ و این بهترین لحظه‌ی زندگی منهفرشتهاز خود راضی

این روزها دقیقا فرق بین شادی لبخند وغم ناراحت رو حس میکنی و اگر کسی غمگین باشه شما هم چهرهات تغییر میکنهدل شکسته. گوشی تلفن یا موبایل رو بر می داریبه من زنگ بزن و شروع به صحبت کردن میکنی طوری که انگار واقعا کسی پشت خط هستخنده

نسبت به وسایلت حس مالکیت پیدا کردیمنتظر وقتی ازت میپرسم این ماله کیه میگی: (مــن) وقتی غذا یا آب داخل لیوان تموم میشه میگی: (دَف = رفت)زبان هر چیزی رو که میبینی میگی: (این چیــــــــــه؟) ازت میپرسم پیشی چی میگه:( میومیو) هاپو چی میگه: (آپ آپ) اگر نباید به چیزی دست بزنی میری نزدیکش و میگی: ( دَس نــــه )ماچ

 وقتی ازت می پرسیم (چشم، گوش، دهان، بینی، مو) کو؟سوال دست میزاری روش و نشون میدیساکت. لی لی حوضک و اتل متل توتوله رو هم با مهارت کامل انجام میدیمژه. عاشقه اینی که بدوی و ما به دنبالت و بگیم بدو الان میگیرمتبغل

تشویقبالاخره پنجمین مرواریدت هم  نمایان شد عزیزماوه


 برای دیدن بقیه تصاویر اینجا کلیک کنید