به نام خدا

امروز صبح بعد از راهی کردن پسریقلب به مدرسه  فرصتی پیش اومد و نشستم پای کامپیوترمژه رفتم سراغ فایل‌های سال گذشته متفکر تصاویر و فیلم‌های روز بدنیا اومدن زهرا نازنازی رو بعد از چند ماه نگاه کردم بغل ناخوداگاه اشکهام سرازیر شده بودقلب

درسته که تا سه ماه اول روزها و شبهای خیلی سختی رو پشت سر گذاشتیم آخ و دختری شبا بخاطر دل دردهاش نمی خوابید و نوبتی راهش می بردیمنگران ولی شیرینی خاص اون روزها هنوز هم با دیدن فیلم و عکسها برام تازه میشهقلب

قلب

  

 اگر دوست داشتید عکسهای بدو تولد تا یکماهگی زهرا نازنازی رو ببینید اینجا کلیک کنید