روی گل شما به سرخی  شب شما به شیرینی   خنده تون مانند 
عمرتون به بلندی یلـــدا 

یلـــــدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت و امسال پنجمین یلدایی هست که دیگه بدون حضوره مــادرم برای من معنایی نداره و خبری از اون جمع های صمیمی و دوست داشتنی نیست ... کلیــــــک

کرسی دست ساز مامان زهرا نازنازی، با میز و پتوچشمک

تولــــدانه: 29 آذر سالروز تولد هورا عموی مهربون♥ زهرا نازنازی و هوراعاطفه جون♥ رو بهشون تبریک میگم و امیدوارم در زندگی موفق و سربلند باشند.  

 اولین یلدای زهرا نازنازی1389  تزئین هندوانه شب یلدا