به نام خدا

هفتهی گذشته امتحانات داداشیقلب تموم شد و خدا رو شکر با وجود یه خواهر نازنازی و دوست داشتنی چشمک و کنجکـــاو نتایجــش عالی بود ... اینجا  کلیک کنید و ببینید. 

تقریبا دو هفته‌ای میشه که با عسلک آموزش دستـ شـ ویی رفتـن رو شروع کردیم، البته این موضوع از طرف خود ایشون اقدام شد و هیچ اجباری در کار نیست، چون دیگه  دوست نداره (مـ ای بی بی) داشته باشه ... خدا رو شکر خوب داریم پیش میریم و زهرا نازنازی بخوبی همکاری میکنه و چند روزیه که بیشتر ساعات روز نیازی به (مـ ای بی بی) نداره، فقط کار من سخت شده و باید حواسم حسابی جمع باشهچشمک


کار جالب عسلک در این روزها اینه که میاد کنار من میشینه و با زبون خودش همراه با حرکات دست و حالتهای مختلف چهره شروع به حرف زدن میکنهبغل

 

دایره لغات

(بی شین = بشین) (بُرو) (بیــا) (بیـــده = بده) (بوخور) (بدل=بغل) (میــناد=مداد) (نَنی=نقاشی) (دیب = سیب) (پورتق=پرتقال) (دو، سه) (باطری) (شیر) (خونه) (اسب) (دهوار=شلوار) (بچه) (تـــل) (دهتر=دفتر) (حوله) (چاهی=چای) (نما=نماز) (بالا) (دمین=زمین) (نمنان=سمنان) (ایتی=کیتی) (داغ) (دود=دستگاه بخور) (ایندا=اینجا) (ساعت چنده =9)  + لغاتی که در پستهای قبل گفته بودم.

تصاویر اواخر 19 ماهگی زهرا نازنازی

برای رونمایی از تصاویر ارسالی سومین بازی وبلاگی اینجا کلیک کنید