دعا می‌کنم که هیچگاه چشمهای زیبایتان را در انحصار قطره‌های اشک نبینم
دعا می کنم که لبانتان را فقط در غنچه‌های لبخند ببینم
دعا می‌کنم دستانتان که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد
همیشه از حرارت عشق گرم باشد
بزرگترین عید شیعیان بر شما دوستان عزیزم مبارک


اوصاف علی به هر زبان باید گفت / این ذکر به پیدا و نهان باید گفت 
در جشن ولی عهدی مسعود علی / تبریک به صاحب الزمان باید گفت

زهــرا نازنازی در دو عید غدیر گذشتـــه

عیدغدیر 1389          عید غدیر 1390  

× احتمالا امسال شب و روز عید غدیر برخلاف همیشه میریم سفر، به همین دلیل دو روز زودتر تبریک گفتم ×