چند عکس جدید به درخواست دختر دایی زهرا ، فائزه جون

زهرا نازنازی

لازم به توضیحه که عکس اول نشان دهنده ناخن های لاک زده ی زهرا هستش.