شهادت مظلومانه جوانترین

شمع هدایت

و  نهمین بحر کرامت،

تسلیت و تعزیت

 شهادت امام جواد

امام جواد(ع): بدان که از دید خداوند پنهان نیستی - پس بنگر که چگونه هستی!