احسـ اس خستـ گی

امروز خیلی احساس خستگی دارم. نمی تونم از جام بلند شم. ساعت 30/7 رفتم روی تخت علی که تا 8 بخوابم و بعدش برم سر کار. ولی دیدم اصلا نمی تونم حرکت کنم . به همکارم اس ام اس زدم که فکر نکنم امروز بتونم بیام.Cell Phone 2

این سر کار رفتن هم توی این شرایط برام شده درد سر.دلم می خواد فقط بخوابم. الان ساعت 30/10 صبحه خیلی گرسنه ام ولی حس ندارم برم چیزی بخورم!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
فاطمه کوچولو

آه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه................... خدای من ...............[متفکر] چه قدر سخت