کارت رشد

 

کارت رشد زهرا نازنازی اطلاعات جدید | منحنی وزن | منحنی قد تاریخ وزن قد 1390/3/21 10 کیلو و 760 گرم 82 1390/2/10 10 کیلو و 400 گرم 80 1390/1/14 10 کیلو و 270 گرم 78 1389/11/12 9 کیلو و 840 گرم 75 1389/10/14 9 کیلو و 750 گرم 73 1389/9/13 9 کیلو و 50 گرم 71 1389/8/12 8 کیلو و 0 گرم 70 1389/7/24 7 کیلو و 900 گرم 69 1389/6/14 7 کیلو و 200 گرم 64 1389/5/13 6 کیلو و 700 گرم 61 1389/4/9 5 کیلو و 300 گرم 57 1389/3/12 4 کیلو و 400 گرم 53

/ 0 نظر / 2 بازدید