این روزها (4/6/89)

زهرا نازنازی ما تازگی ها دوست داره همه چیزو ببره داخل دهانش. اول از همه دستاشو. گاهی هر دوتا دستشو باهم، بعد هم  لباس، بالش، پتو ، عروسک و خلاصه هر چی دم دستش باشه باید بچشه. 

شایدم به خاطر دندوناش باشه. فکر کنم که مرواریدای نازش می‌خوان یواش یواش تا دو ماه دیگه بیان بیرون. 

از دیگه کارای جدید زهرا که بخوام بگم صداها و جیغ و دادهایی که وقتی خیلی سرحاله از خودش درمیاره و سعی میکنه با این کار ارتباط بیشتری با ما ایجاد کنه . و با این کارش من و بابایی و داداشی خیلی به وجد می‌یایم و خستگی‌هامون رفع می‌شه. 

از خدای مهربون می خوام طعم این روزا و لحظات شیرین رو به تمام کسانی که دوست دارن و در انتظارش هستن بچشونه.

/ 0 نظر / 6 بازدید