نتیـ جه و جـ واب آزمـ ایـ ش

با نام و یاد خدا نوشتن خاطراتم رو آغاز می کنم

این اولین پستی خواهد بود که من برای ثبت کردن خاطراتم انتخاب کردم. نمی دونم چرا قبل از این موضوع به این فکر نیوفتاده بودم. 


در حالی که اواخر سی و یکمین سال زندگیم هستم. تصمیم گرفتم خاطراتم رو ثبت کنم تا در آینده با خوندشون به یاد بهترین روزای عمرم بیوفتم.


صبح با استرس از خواب بیدار شدم. آخه سه چهار روزی میشه که مشکوک شدم . طبق معمول هر روز علی رو بیدار کردم و صبحانه رو آماده کردم ساعت ۴۵/۶ علی بیدار شد و بعد از خوردن صبحانه بابایی بردش به مدرسه برسوندش.

بعد از رفتن علی طبق معمول هر روز مشغول درست کردن ناهار شدم . ساعت ۴۵/٧ تقریبا دیگه کارام تموم شدن و آماده ی رفتن به محل کارم شدم.

حدودای ساعت ٨ رسیدم آزمایشگاه بعد از گرفتن رسید مربوطه تاکید کردم جواب رو بعدازظهر می خوام. قرار شد ساعت ۴ بعدازظهر برای گرفتن جواب بیام.

امروز ساعت ها به کندی میگذرن و من تصمیم گرفتم در مورد این موضوع فعلا با همکارم صحبت نکنم .

بالاخره ساعت ٣٠/۴ بعدازظهر به آزمایشگاه رسیدم، کلی استرس داشتم . وای خدای من جواب مثبت هستش. خیلی خوشحال بودم. خدایا هزاران بار شکرت. خدایا به همه ی اونایی که در سالها منتظر این لحظه هستند این حس خوشایند را بچشان.


 

از خوشحالی نمی دونستم چیکار کنم .اول باید می رفتم از عابر بانک پول می گرفتم. آخه به علی قول داده بودم بریم براش خرید کنم.  بعدش رفتم شیرینی خریدم. تصمیم گرفت بعد از ۴ ماه رژیم این شیرینی رو بخورم.

رسیدم خونه. نمی دونستم چطوری به علی بگم. از خوشحالی توی پوست خود نمی گنجید. شیرینی رو با هم خوردیم، بهش گفتم علی این شیرینی مخصوصه، تا چند ماه دیگه تو صاحب یه خواهر یا برادر می شی. خوشحال شد ولی از اونجایی که علی پسر خیلی محجوب و کم رویی هست زیاد به روی خودش نیاورد.

با هم رفتیم بیرون. کفش خریدیم و بعد اومدیم خونه من شام درست کردم. مسعود که اومد چای و شیرینی و جواب آزمایش رو توی به سینی گذاشتم و بردم براش. خنده ی خوشحالی روی لبای ایشون هم نمایان شد .

و ما وارد مرحله ی جدیدی از زندگیمون شدیم ...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاطمه کوچولو

چه رمانتیک وزیبا[قلب]