زهرا و عکس های خانوادگی

 

زهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازی

زهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازی

زهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازیزهرا نازنازی

زهرا نازنازی

عکس بقیه افراد خانواده در اولین فرصت گرفته می شود و اضافه می گردد.

/ 4 نظر / 2 بازدید
فازی جون

باباایول ولی من یه عکس تکی هم بازهراداشتم کاشکی[ناراحت] اونومیذاشتین (لازم به ذکراست من اون صورتیه ام)[ابرو]

فازی جون

بازم میگم خیلی خوب میشداگه عکس تکی من وزهراروتوی خونه ی آقاجون میذاشتین[عصبانی][عصبانی][عصبانی]

سارا

واي چقدر خوبه عكس همه اينجاس[قلب]

فازی جون

عمه جون من اون عکسه که خونه ی خودتون گرفتم هم بذارین [پلک]