اولیـ ن ویزیـ ت دکتـ ر

به نام خدا

چند روزه کلی تحقیق و بررسی کردم تا یه خانم دکتر خوب پیدا کنم برای تحت نظر بودن. بالاخره خانم دکتر ناهید روغنی زاد رو انتخاب کردم و برای ساعت ١۵/۶ بعداز ظهر ازش وقت گرفتم.

این چند روزه همسری سرش خیلی شلوغه . یک سری تعمیرات اساسی و شاید بشه گفت بازسازی فروشگاهش رو انجام می ده. و نتیجتا من خودم باید برم دکتر.

اولش خیلی دلم گرفت. چون بعد این همه برنامه ریزی و اصراری که خودش برای بچه دار شدن داشت حالا مشغله ی فکری و کاریش اینقدر زیاده که نمی تونه بیاد دنبال من و ...

تصمیم گرفتم از محل کارم برم . چون طی ۴ ماه گذشته کلی در روز پیاده روی می کردم. به توصیه همسری گوش نکردم و با آژانس نرفتم.

 در نتیجه یه مسیر طولانی رو پیاده رفتم و تازه کلی هم استرس داشتم . و تقریبا آخرین نفرایی بودم که به مطب رسیدم.

با این حال کلی هم طول کشید و موقع برگشتن به خونه هم ساعت ٩ شب بود. و من تارسیدم خونه ١٠ شد. پسری هم توی خونه تنها بود و همش تلفنی در تماس بودیم.


خانم دکتر نتیجه آزمایش رو دید و کنترل فشارخون (١٢ رو ٧) که تا حالا سابقه نداشت . آخه فشارخون من همیشه ١٠ رو ۶ در حالتی که حالم خیلی خوب باشه!! و وزن (۶۴کیلوگرم) .

/ 1 نظر / 2 بازدید
فاطمه کوچولو

خاله باورت میشه حالا زهرا بزرگ شده و نازنازی شده و همه ی اون مشکلات یا گاهی وقت هااون لحظه های قشنگ همه تموم شدن[دلشکسته][قلب]